INSTITUT ZA EUROPSKE I GLOBALIZACIJSKE STUDIJE

Digitalni think tank

Najava Foruma IEGS-a

2024. godina

books-462579_1280

O Institutu

IEGS je znanstveno-stručni tim utemeljen na idejama društvenih i humanističkih znanosti. Usmjeren je prema interdisciplinarnom pristupu promatranja, istraživanja i objašnjavanja pojava u modernom društvu 21.stoljeća.

Ishodište promatranja je semiotika prostora i aktera djelovanja. Točka promatranja  je Republika Hrvatska kao prostor življenja građana i državljana gdje se društveni politički okvir doživljava kao zadani geopolitički prostor u interakciji s EU i svijetom. IEGS je posvećen euroatlantskim integracijama,NATO-u I Europskoj uniji u svojoj misiji I svim svojim javnim djelovanjima. Definirani ciljevi i djelatnosti odnosno sadržaji djelovanja Instituta na tragu su socijalne i političke filozofije te ekonomskih i komunikacijskih modela. Cilj promišljanja Instituta je nova društvena paradigma. U sklopu tog cilja stručnjaci će se baviti širokim spektrom tema, od IT, izazova umjetne inteligencije, robotike, energetske politike, poljoprivredne politike, održivog razvoja, sigurnosti, kružne ekonomije i svih aspekata globalizacije, globalnih  klimatskih promjena, artikulirajući i potvrđujući interdisciplinarnost pristupa. Djelatnosti IEGS-a tvore znanstvena istraživanja, edukacije, forumi, javne tribine, stručni skupovi, stvaranje i razrada političkih platformi te predlaganja modela upravljanja prirodnim i društvenim resursima.

Naši dosadašnji partneri

Djelatnosti IEGS-a

Istraživanja

Skupovi i tribine

Edukacija

Publikacije

Nova društvena paradigma

1

1. Polazi se od pandemije Covid 19

1

2. Pandemija je dio globalnog društva rizika

1

3. Odgovor je nova društvena paradigma

1

4. Ideja je otpornost sustava na globalne rizike, samo-održivost i održavanje strukture dugog trajanja

1

5. Temelji je pet javnih politika; zdravstvena, obrazovna/znanstvena, ITC ,energetska i poljoprivredna

1

6. Ove politike promovirat će se preko četiri foruma IEGS-a

Povijest IEGS-a

2013.

Utemeljenje

Institut za europske i globalizacijske studije utemeljen je 2013. godine kao udruga civilnog društva. 

2013.

2017.

Prvi INTERENEF

Pokrenut Međunarodni energetski forum

2017.

2018.

Prvi forum ICT društvo

Pokrenut Forum ICT društvo

2018.

2020.

Restrukturiranje Instituta

U rujnu 2020. pokrenuta je transformacija Instituta za europske i globalizacijske studije (IEGS) s novim identitetom, proširenim djelovanjem, organizacijskim timom, koji se bavi izazovima i temama modernog društva 21. stoljeća.
Institut prati duh vremena (Zeitgeist) koristeći najznačajnija znanja društvenih i humanističkih znanosti kako bi interdisciplinarnim i transdiciplinarnim pristupom analizirao aktere i globalne procese 21.stoljeća u kontekstu globalnog društva, njegovih izazova, pojava kao i rizika s kojima se suočava, a sve kao sastavnice teorije refleksivne modernizacije s ciljem razvijanja i predlaganja novih politika.

2020.

Misija i vizija Instituta

Oblikovanje nove društvene paradigme u slučaju Republike Hrvatske pokušaj je uspostavljanja strukture dugog trajanja (longue durée) u odnosu na Europu i svijet, čiji je nerazdvojiv dio u vidu globalne socijalne interakcije i globalizacije kao procesa koji utječe na društvo u kojem živimo. Politička filozofija Instituta orijentirana je prema vrijednostima zapadne civilizacije ,euroatlantskim integracijama, NATO-u i Europskoj uniji.

Predlaganjem javnih politika iz područja IT-a, umjetne inteligencije, robotike, energetike, poljoprivrede, održivog razvoja, sigurnosti, kružne ekonomije, društvenih i ekonomskih vidova globalizacije, predlagat će se sadržaji nove društvene paradigme za Republiku Hrvatsku, a usvojeni sadržaji će se unaprijeđivati dodatnim znanstvenim istraživanjima i diseminirati kroz edukacijske programe i javne rasprave.

IEGS kao interdisciplinarni i transdiciplinarni trust mozgova, povezuje stručnjake iz teorijske i praktične sfere sa ciljem zajedničkog promišljanje nove društvene paradigme determinirane globalizacijom i  EU, kao makro regionalne unije, a posebno kroz prizmu Republike Hrvatske kao njezine sastavnice.

Naglasak je na oblikovanju nove društvene paradigme Republike  Hrvatske u 21.stoljeću  u  okvirima globalnog društva rizika, te sociološkim, političkim i ekonomskim izazovima koji se pred takvim društvom nalaze. Poseban naglasak je na izazovima kako u ovom geopolitičkom prostoru živjeti, preživjeti, funkcionirati i opstati na dugi rok.

Nova društvena paradigma se temelji na ideji javnih politika (policy konceptu). Policy koncept  pretpostavlja oblikovanje javnih politika.

Prijedlozi novih javnih politika prvenstveno će proizlaziti iz zaključaka koje će donositi stručnjaci okupljeni na znanstveno-stručnim forumima:

  1. Mediteranski poljoprivredni forum (AGROMED)
  2. Forum ICT i društvo (ITC Forum)
  3. Energetski forum (INTERENEF)
  4. Geostrateški forum (GEOFOR)

Nove javne politike predlagat će se i za područja umjetne inteligencije, robotike, svih vidova održive energetike i gospodarskog razvoja, sigurnosti, kružne ekonomije te svih društvenih i ekonomskih vidova globalizacije.  

IEGS

Ciljevi Instituta

Javne politike

Promišljanje javnih politika RH u okvirima temeljnog koncepta IEGS

Interakcija

Fokus na prostor RH u interakciji s EU i svijetom

Znanost

Razvijanje i oblikovanje javnih politika na temelju znanstvenih istraživanja, znanstvenih skupova, okruglih stolova, tribina te definiranih foruma.

Zagreb - Split - Šibenik

Forumi IEGS-a

Forumi kao mjesta rasprave i promicanja znanosti, javnih politika i interakcije različitih aktera.

INTERENEF

Energetski forum (INTERENEF) koji se svake godine održava u Splitu.
WEB STRANICA FORUMA

Forum ICT-društvo

Forum na temu ICT-ja (ITC Forum) i utjecaja tehnologije na društvo.
WEB STRANICA FORUMA

AGROMED

Mediteranski poljoprivredni forum (AGROMED) temelji se na dosadašnjim spoznajama i rezultatima radne skupine za Mediteran IEGS-a.
WEB STRANICA FORUMA

GEOFOR

Geostrateški forum (GEOFOR) utemeljen je u Zagrebu 2020. godine sa ciljem da analizira i konceptualizira rezultate Mediteranskog poljoprivrednog foruma, Foruma ICT-društvo te Međunarodnog energetskog foruma.
WEB STRANICA FORUMA

Scroll to Top

Nova knjiga Anđelka Milardovića

Globalizacija i Europa na raskrižju