Novo izdanje Anđelka milardovića

Institut za europske i globalizacijske studije /Institut za istraživanje migracija, Zagreb,  2023.
Format knjige: 16×25
Tvrdi uvez, 307 stranice
Cijena: 38 eura

Čast nam je pozvati Vas na predstavljanje knjige prof.dr.sc. Anđelka Milardovića

PANDEMIJA COVID-19 I RAT RUSIJE PROTIV UKRAJINE

Predstavljanje će se održati u Splitu, 10.svibnja, 2023. godine s početkom u 19:00 sati , mala dvorana Hrvatskog doma , Tončićeva ul. 1

Sudjeluju:

  • prof.dr.sc.Anđelko Milardović, autor
  • Željko Valčić, politolog i novinar HRT centar Split, moderator
  • Akademik Davorin Rudolf, HAZU
  • Mislav Vušković ,urednik knjige
  • dr.sc. Siniša Kuko, politolog i ekspert za geopolitiku Ukrajine i Rusije

Predstavljanje  će biti u razgovornom  formatu radijske  emisije.

Veselimo se Vašem  dolasku !

Pandemija Covid-19 i rat Rusije protiv Ukrajine

Biografija

Prof.dr.sc. Anđelko Milardović

Anđelko Milardović (1956. Ogulin), politologiju je studirao u Ljubljani i Zagrebu. Godine 1981. diplomirao
je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu kod profesora Davora Rodina s temom Znanost
kao proizvodna snaga .
Na istom fakultetu 1986. uspješno je obranio magistarski rad Pojam djelovanja u filozofskoj antropologiji
Arnolda Gehlena kod profesorice Branke Brujić.
Dana 10. listopada 1989. doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorat
Spontano i institucionalno političko djelovanje. Sociologijsko političko i politologijsko određenje dva
modaliteta političkoga djelovanja obranio je kod profesora Vukašina Pavlovića.

Recenzije knjige

U dijelu knjige naslovljenom Rat u Ukrajini, u poglavlju Multidimenzionalnost rata u Ukrajini II – Geopolitička dimenzija rata u Ukrajini, autor donosi među ostalim pregled intelektualnih postavki dvaju, kako se pokazuje i u 20. i sve više u 21. stoljeću, suprotstavljenih ideologija – euroatlantizma i euroazijanizma, navodeći djela i misli njihovih glavnih pobornika – Brzezinskog (euroazijska šahovska ploča, geostrateška trijada) i Huntingtona (sukob civilizacija) s jedne, te Dugina, Klokotova i Iljina (euroazijski karakter Rusije, Rusija kao velika sila, konzervativizam i suprotstavljanje suvremenom liberalizmu) s druge strane.

Demografska problematika općenito i migracijska postaju u današnjem po puno osnova nemirnom vremenu strateškog svjetskog, regionalnog i nacionalnog značenja pa im je svaka posveta veliki doprinos u razumijevanju, definiranju i projiciranju izvjesne ili neizvjesne sadašnjosti i budućnosti. Posebno to vrijedi za znanstveni pristup s teorijsko-metodološkim konceptom i metodama razmatranja kakav je primijenjen u cijelosti u knjizi i naročito u poglavlju o demografskoj dimenziji rata u Ukrajini i prisilnim migracijama prema Europi 2015. godine.

Knjiga prof. dr. sc. Anđelka MIlardovića, PANDEMIJA COVID̶19 I RAT U UKRAJINI: Pandemije, ratovi i migracije u globalnom društvu rizika 21.stoljeća višestruko je poticajna i pritom jasno teorijski utemeljena i kritički angažirana studija o najtežem problemu suvremenosti koji se neposredno zbiva pred našim očima kao misaoni i životni izazov bez presedana u povijesti. U apokaliptičkome okružju planetarno-globalne krize etičko-političkih vrijednosti Zapada poput ideje slobode, jednakosti, pravednosti i solidarnosti susrećemo se s logikom Putinova ratnoga stroja kao novog geopolitičkog Levijatana s njegovom trijadom mase, moći i brutalnosti u svijetu vladavine permanentnog izvanrednoga stanja (Ausnahmezustand).

Javni nastupi autora za vrijeme pisanja knjige 2019-2022.

Utjecaj Rusije na Balkanu

Rat Rusije protiv Ukrajine i njegov utjecaj na Europu

Promocija Zagreb, 15.03.2023., Novinarski dom

Promocija Osijek, 12.04.2023., HNK Osijek.

Promocija Split, 10.05.2023.

Riječ urednika

Mislav Vušković, Institut za europske i globalizacijske studije, voditelj Geopolitičkog foruma (GEOFOR)

Knjiga prof.dr.sc. Anđelka Milardovića, naslovljena Pandemija COVID-19 i rat Rusije protiv Ukrajine: Pandemije, ratovi, demografski lomovi, prisilne migracije kroz povijest civilizacija – Globalno društvo rizika, djelo je koncentrirane multidisciplinarnosti koje se odlikuje dubinom uvida, širinom pregleda i oštrinom prosudbe obrađene tematike.

Po pitanju znanstvene, ali i publicističke literature uopće, ruska agresija na Ukrajinu poslužila je gotovo kao priželjkivani okidač latentne skribomanije o temi koja zbog svoje tragičnosti to nije zaslužila, a zbog svoje ozbiljnosti to ne smije prihvatiti. Nažalost, velika većina napisanog svodi se na reiteraciju općih mjesta, ponavljanje poznatog i površan pristup tematici. Nijedna istaknutija publikacija, pristup ili analiza nisu se usudili pozabaviti pitanjem zašto je Rusija napala Ukrajinu i što se uopće događa, koji su transhistorijski uzroci rata.

Želeći dati odgovore na ta pitanja, prof.dr.sc. Anđelko Milardović ovom knjigom podastire djelo koje se nadaje kao prolegomena za svako buduće razumijevanje događaja koji se još uvijek odvijaju pred našim očima, ali i kao priručnik za razumijevanje jednog civilizacijskog, ideološkog i političkog sklopa koji uvijek i ponovno prijeti i danas.

Prof. Milardović ponajprije analizira pitanja pandemije koronavirusa i ukrajinskog sukoba kao zasebne fenomene „kuge, gladi i rata“, a zatim i njihovo ispreplitanje kao svojevrsno „vječno vraćanje istom“ diktirano civilizacijskim datostima i zakonima koji nadilaze pojedinačne događaje. Time pruža metodološki okvir i kategorijalni aparat neophodne za razumijevanje današnjih povijesnih silnica, ali se nameće i kao kroničar zbivanja koja su se događala pred nepune tri godine, još su u tijeku, a ponekad se čini da su tu oduvijek.

Vodeći se mišlju da „ideje imaju posljedice“, knjiga prof. Anđelka Milardovića prelazi zatim na analizu filozofskih, civilizacijskih, povijesnih i geopolitičkih zasada ruske misli s koje skida često prisutnu koprenu koja ju želi vidjeti kao statičnu i gotovo benevolentno autoreferencijalnu duhovnu doktrinu. Međutim, prof. Milardović ju ispravo tumači i prikazuje kao živu, dinamičnu, aktivnu misao u prodoru čija se materijalizacija i aberacija ogledaju u stvarnosti ukrajinskog rata.

Iz tog dubokog razumijevanja i studioznog prikaza ruske misaone doktrine proizlazi niz isprepletenih znanstvenih prikaza ruske energetske politike, demografske stvarnosti ukrajinskog i ruskog prostora, europskog odgovora na ta pitanja, itd.

Objavljivanje ovog vrijednog, promišljenog, proživljenog i nadasve iskreno iznesenog djela, koje se poklapa s prvom obljetnicom početka ukrajinskog sukoba, hrvatskoj će znanstvenoj zajednici, kulturnoj javnosti i svima koji jesu i trebali bi biti zainteresirani za ovu složenu tematiku, omogućiti autentičan, zaokružen i argumentiran uvid u događaje koji su ispremetali živote svih nas, a čije nas razumijevanje možda može dovesti i korak bliže njihovom rješavanju.

Narudžba knjige

Nova stvarnost d.o.o.
Zagreb, Kaptol 21
tel. 01/4812-035, 01/4819-509
OIB 09061841576
Web: https://novastvarnost.hr
E-mail: nova.stvarnost@gmail.com

Kontakt osoba

Ana Kapović, Nova stvarnost d.o.o.
Mob.: +385 91 22065 18

Kontaktirajte autora

Prof.dr.sc. Anđelko Milardović
Mob: +385 98 830 122
E-mail: anmilard@gmail.com
Scroll to Top
Scroll to Top