Prof.dr.Anđelko Milardović

Voditelj Instituta i Foruma ICT-društvo
Zastupanje, koordinacija, financije, marketing,predstavljanje u medijima
KNJIGE
INFO – ŽIVOT I DJELO

Prof. dr.Marita Brčić-Kuljiš

Komunikacije,edukacija,moderiranje foruma IEGS

Ana Jerković

Projektni menadžer
Praćenje i koordiniranje natječaja za četiri godišnja foruma IEGS-a

Prof.dr. sc.Darija Karasalihović Sedlar

Voditeljica energetskog foruma

Vedran Obućina

Voditelj Mediteranskog poljoprivrednog foruma

Mislav Vušković

Međunarodna suradnja i finalizacija završnih dokumenata foruma I.E.G.S.-a

Mr.sc.Ivo Grga

Pravno zastupanje IEGS-a

Erna Matanović

Nakladnička djelatnost IEGS-a

Izv.prof.Marta Zorko

Voditeljica Geostrateškog foruma

Dr.sc. Sanja Vujačić

Koordinatorica za suradnju s Francuskom
Freelance geopolitički analist i istraživač, Pariz

Ivana Zlatarić

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)
Mediji, digitalne komunikacije i nove društvene mreže

Prof. dr. sc. Zdravko Petak

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Javne politike , policy koncept, policy papiri ,izrada javnih politika

Jasminka Martinović

Direktorica HUP - Udruge poslodavaca u obrazovanju.
Komunikacija s realnim sektorom u području obrazovanja, znanosti i ICT-a.

Stipe Plejić

Asistent u Europskom parlamentu
Međunarodna suradnja /monetarna politika
Scroll to Top
Scroll to Top