Prof.dr.Anđelko Milardović

Voditelj Instituta

Zastupanje, koordinacija, financije, marketing,predstavljanje u medijima
KNJIGE
INFO – ŽIVOT I DJELO

Tomislav Cerovec

Edukacija, moderiranje Foruma

Vedran Obućina

Voditelj Mediteranskog poljoprivrednog foruma

Mr.sc.Ivo Grga

Pravno zastupanje IEGS-a

Milardovic

Luka Milardović

Web design

Ivana Zlatarić

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

Mediji, digitalne komunikacije i nove društvene mreže

iz
C (3)

Dr.sc. Sanja Vujačić

Koordinatorica za suradnju s Francuskom

Freelance geopolitički analist i istraživač, Pariz

Prof. dr.Marita Brčić-Kuljiš

Komunikacije,edukacija,moderiranje foruma IEGS

Nandino Lončar

Voditelj foruma ICT društvo

Dr.sc.Branimir Vidmarović

Voditelj Geopolitičkog foruma

Erna Matanović

Nakladnička djelatnost IEGS-a

index

Jasminka Martinović

Direktorica HUP - Udruge poslodavaca u obrazovanju.

Komunikacija s realnim sektorom u području obrazovanja, znanosti i ICT-a.

Prof. dr. sc. Zdravko Petak

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Javne politike , policy  koncept, policy papiri ,izrada javnih politika

sp

Stipe Plejić

Asistent u Europskom parlamentu

Međunarodna suradnja /monetarna politika

Scroll to Top