INTERENEF - Energetski forum

 • Voditeljica: prof. dr. Darija Karasalihović Sedlar
 • Mjesto održavanja – Split, Cornaro hotel
 • Vrijeme održavanja – 20.9.2024.
 • Naslov: Energetska sigurnost Europske unije u novom geopolitičkom okruženju
  Između društva rizika i energetske sigurnosti

Paneli:
1.Energetska politika EU. Zajedničko energetsko tržište između mita i zbilje
2.Geopolitika energije. Sjeverni tok i uloga globalnih igrača: Njemačka-Rusija-SAD. Rat svih protiv sviju.
3.Demokracija energije

1.Određenje

 • Energetski forum (INTERENEF) je zamišljan kao mjesto susreta aktera iz akademske zajednice, energetskih kompanija, vlada/politike i medija radi promišljanja i problematiziranja različitih dimenzija energetske politike.
 • Forum će se baviti i geopolitikom energije kao važnom sastavnicom energetske politike vlada i država na globalnoj razini.
 • Energetski forum jedini je u RH i šire u Jugoistočnoj Europi koji se sustavno bavi različitim dimenzijama energetske politike na nacionalnoj, EU i globalnoj razini (globalizacija energije).

2. Koncept

 • Energetski forum promovira policy koncept odnosno koncept energetske politike.
 • Energetski forum (INTEREF ) stavljen je u okvir politologije. Temeljna ideja politologije energije je ideja moći i omoćavanja aktera u međunarodnoj zajednici upotrebom energetskih resursa kao poluga moći.
 • Forum želi promovirati značenje i važnost energetske diplomacije koja je povezana s vanjskom politikom i cjelokupnom nacionalnom sigurnošću, posebno energetskom sigurnošću.
3.Ciljevi
 • Promovirati važnost energetske politike za funkcioniranje ekonomije i društva u okviru policy koncepta i energetske politike kao tipa javnih politika.
 • Predstaviti energetske strategije nacionalnih država, EU i globalne energetske strategije.
 • Analizirati važnost energetske diplomacije u kontekstu geopolitike energije kao sastavnice energetskih politika vlada i država.
 • Pokazati važnost sekuritizacijen u kontekstu opskrbe energijom odnosno energetske sigurnosti u okvirima nacionalne sigurnosti.
 • Istražiti ekonomsku dimenziju energetike i energetske diversifikacije.
 • Promovirati koncept energetske tranzicije i obnovljivih izvora energije s posebnim naglaskom na klimatske promjene.
 • Promovirati demokraciju energije. Poseban naglasak će biti na predstavljanju javne energetske politike RH.

Forum ICT društvo

 • Voditelj: doc. dr.sc. Ivan Cerovac
 • Mjesto održavanja: Zagreb, Kuća Europe
 • Vrijeme održavanja: 14.3.2024.
 • Naslov: Umjetna inteligencija i demokracija
  Politika u doba umjetne inteligencije
 

Paneli:
1.Digitalne prilike koje nadolaze
2.Novi pokretači digitalne ekonomije: AI, IOT, Blockchain?
3.ICT i digitalna transformacija na nacionalnoj razini – Koji su rizici zaostajanja?

1.Određenje
 • Forum ICT i društvo je utemeljen u Osijeku 2017. godine. Utemeljitelji su Anđelko Milardović i Nandino Lončar.
 • Forum je zamišljen kao mjesto susreta aktera iz akademske zajednice, IT kompanija, politike i medija.
 • Središnja ideja foruma je policy koncept odnosno ICT kao tip javne politike te je u tom smislu dio nove društvene paradigme koju promovira Institut za europske i globalizacijske studije.
 • Zadatak Foruma je pokazati kako informacijsko komunikacijske tehnologije utječu na transformaciju društva, te kakva je uloga znanstvene zajednice, IT kompanija i države u oblikovanju javnih politika koje se odnosi na ICT sektor.
2. Koncept
 • Forum svojom formom otvara prostor raspravama o odnosima između informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihovog utjecaju na društvo 21. stoljeća.
 • Otvaraju se rasprave o pozitivnim i negativnim aspektima ICT-a na društvo u kontekstu tehnološkog determinizma globalnog informacijskog društva 21. stoljeća.
 • Forum sa svojim prijedlozima i inicijativama teži biti poticajan pri izradi analiza i strategija lokalnog (Osijek), regionalnog (OBŽ) i nacionalnog razvoja (RH) u kontekstu ICT politika, u funkciji digitalne ekonomije kao nove forme ekonomije u 21. stoljeću.
3.Ciljevi
 • Osnažiti i podržati razvoj ICT sektora u Osijeku i RH.
 • Slobodna i otvorena rasprava, razmjena ideja, zagovor dijaloga i poslovne suradnje među akterima.
 • Promocija ICT sektora u funkciji razvoja RH i digitalne ekonomije u doba digitalnog, umreženog, globalnog informacijskog društva 21. stoljeća.
 • Analiza pozitivnih i negativnih aspekata ICT-a i utjecaja na društvo u cjelini (tehnološki determinizam).
 • Promišljanje i rasprava o cyber riziku (društvo rizika).
 • Suočavanje s rizicima globalnog informacijskoga društva na tragu koncepta refleksivne modernizacije.
 • Poseban naglasak će biti na predstavljanju ICT javne politike RH.

AGROMED - Mediteranski poljoprivredni forum

 • Voditelj: Vedran Obućina, Rijeka
 • Mjesto održavanja: Šibenik ,Gradska knjižnica Juraja Šižgorić
 • Vrijeme održavanja: 17.5.2024.
 • Naslov: Agrosolari u mediteranskoj poljoprivredi

  Iskustva Republike Hrvatske i Europske unije

1.Određenje
 • Forum je  utemeljen u rujnu 2020. kao okosnica nove društvene paradigme u kojoj se poljoprivreda pojavljuje  kao djelatnost u funkciji samoodrživosti, kružne ekonomije i bio-eko-proizvodnje. Riječ je o strateškoj djelatnosti koja je ključna za samoodrživost društva u svim društvenim uvjetima, a proizvodnja hrane u Hrvatskoj treba biti ekonomski i ekološki prilagođena Zelenom planu EU.
 • Suvremeni izazovi, klimatske promjene, pandemije, ekonomske krize ukazuju s kojim se sve izazovima susreće suvremena poljoprivreda, a Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto za otvaranje stručno znanstvenih rasprava.
 • Zaključci, projedlozi i ideje se koriste za donošenje prijedloga u pogledu stvaranja novih poljoprivrednih politika prilagođenih potrebama Hrvatske, ali i ostalih država Unije s posebnim naglaskom na poljoprivredne simbole Mediterana kao što su: grožđe, vino, smokva, maslina, maslinovo ulje, rogač, višnja, trešnja, agrumi i proizvodi od tih kultura, ali i ribarstvo te specifična stočarska proizvodnja (ovčarstvo, proizvodnja autohtonih goveđih vrsta poput Boškarina ili crnih svinja).
 • Održavat će se uz potporu Sveučilišta u Splitu, Instituta za melioraciju krša iz Splita, Splitsko–dalmatinske i Istarske županije, Poljoprivredne komore, Ministarstva poljoprivrede RH i EK za poljoprivredu.
2. Koncept
 • Mediteranski poljoprivredni forum oblikuje i artikulira poljoprivredne politike zasnovane na ideji samoodrživosti, samodostatnosti, ali i ekonomskoj i ekološkoj proizvodnji hrane prilagođenoj Zelenom planu EU.
 • Ideja samoodrživosti i samodostatnosti je već po sebi utemeljena na konceptu mediteranske poljoprivredne kulture, mediteranskog načina življenja i mediteranskog načina prehrane.
 • Mediteranski poljoprivredni forum polazi od pretpostavke kulture Mediterana, ali s posebnim naglaskom na poljoprivredne kulture. Fokus je na semiotici prostora koji se referira na Hrvatsku, Mediteran, ali i cijelu EU.
 • Forum se održava u Splitu kao središtu hrvatskog dijela Mediterana.
 • Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto susreta teorije i prakse u području poljoprivrede.
 • Hrvatski, ali i poljoprivrednici iz drugih zemalja, imaju mogućnosti predstaviti proizvode odnosno mediteranske poljoprivredne kulture, ali i proizvodne posebnosti mediteranske poljoprivrede.
3.Ciljevi
 • Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto artikuliranja javnih poljoprivrednih politika u sklopu nove društvene paradigme.
 • Poseban naglasak će biti na predstavljanju mediteranske poljoprivredne politike.
 • Na Mediteranskom poljoprivrednom forumu promovira se ideja mediteranske samoodrživosti i samodostatnosti u proizvodnji hrane s posebnim naglaskom na autohtonu mediteransku poljoprivrednu proizvodnju (poljoprivreda RH).
 • Mediteranski poljoprivredni forum je mjesto promocije mediteranskih poljoprivrednih proizvoda.
 • Forum će promovirati  mediteransku kulturu svakodnevnog življenja.
 • Forum će promovirati mediteransku sastavnicu hrvatskog kulturnog identiteta.

GEOFOR - Geostrateški forum

 • Voditelj: Mislav Vušković
 • Mjesto održavanja: Zagreb, Kuća Europe
 • Vrijeme održavanja – 14.11.2024.
 • 1. Geostrateški forum: Svijet između starog bipolarizma i novog nadolazećeg multipolarizma

   

Geostrateški  forum (GEOFOR) utemeljen je u Zagrebu 2020. godine. Bavi se različitim fenomenima u  sklopu  globalnog društva rizika.

1. Određenje

 • Geostarteški forum utemeljen je u Zagrebu 2020. godine s ciljem da analizira i konceptualizira rezultate Mediteranskog poljoprivrednog foruma, Foruma ICT i društvo te Međunarodnog energetskog foruma u kontekstu geopolitike te tako dodatno artikulira predstavljene javne politike u kontekstu nove društvene paradigme.
 • Geostrateški forum se temelji na dosadašnjim rezultatima IEGSa.

2. Koncept

 • Geostrateški forum polazi od pretpostavke da je u tijeku rekonstrukcija stare geopolitički slike svijeta te shodno tome pokušaj uspostavljanja nove.
 • U okviru nove geopolitičke slike svijeta s početka 21. stoljeća doći će do novog/drugačijeg pozicioniranja EU u odnosu na SAD, Kinu i Rusiju. U tom kontekstu Geostrateški forum je mjesto rasprava i analiza novog koncepta multipolarnosti u svijetu.
 • U okvirima nove geopolitičke slike svijeta fokus je na populaciji, hrani, energiji i ICT tehnologiji u kontekstu sigurnosti.

3. Ciljevi

 • Promovirati značenje geostrategije u kontekstu nove društvene paradigme, kako unutar akademskog sektora tako i šire javnosti, s posebnim naglaskom na javni državni sektor.
 • Forum pruža jasne i artikulirane koncepte i rješenja problema koja se tiču javnih politika IT-a, energetike i mediteranske poljoprivrede, kako na lokalnoj i regionalnoj tako i na međunarodnoj razini.
 • Geostrateški forum polazi od pretpostavke identificiranja ključnih pitanja te pruža okvir za politički neovisne rasprave o javnim politikama, strateškim i sigurnosnim trendovima u geopolitici.
 • Sintetiziranje i analiziranje prijedloga javnih politika ostalih foruma s pozicije geostrategije.
Scroll to Top