INTERENEF- Međunarodni energetski forum

Međunarodni energetski forum (INTERENEF) utemeljen je u Zagrebu 2016.godine kao projekt Instituta za europske i globalizacijske studije ,prvog digitalnog think-thanka u Republici Hrvatskoj.
Forum se svake godine održava u Splituu hotelu Cornaro uz potporu vodećih hrvatskih kompanija iz područja energetike i Splitsko-dalmatinske županije.
Do sada su održana četiri foruma.

 

 • Međunarodni energetski forum (INTERENEF) zamišljan  je kao komunikacijsko  i  dijaloško središte aktera iz  akademske zajednice, energetskih kompanija, vlada/politike i medija radi promišljanja i problematiziranja različitih dimenzija energetske politike ,s posebnim osvrtom na geopolitiku energije, kao sastavnicu energetske politike vlada i država na globalnoj razini.
 • Energetska politika (engl. Energy policy) predstavlja način na koji određeni subjekt (često državni) odlučuje baviti se pitanjima vezanim uz energetski razvoj, uključujući proizvodnju, raspodjelu i potrošnju energije. Obilježja energetske politike mogu uključivati donošenje zakonskih propisa, međunarodne ugovore, poticaje za ulaganja, smjernice za očuvanje energije, oporezivanje i druge tehnike javne politike.(Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Energetska_politika ).
 • Energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak) je djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješ Energija, u fizici (oznaka E), je sposobnost nekoga tijela ili sustava da obavi neki rad; veličina koja karakterizira gibanje, mirovanje ili položaj tijela, tekućine, čestice ili sustava čestica te veličina za opis čestica polja koje prenose prirodne sile i međudjelovanja čestica.(Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Energija ).
 • U odnosu na energiju ističemo definiciju energetike.
 • Energetika je znanost o energijskim transformacijama. Budući da se energija pojavljuje na svim razinama, od kvantne razine preko biosfere i svemira, energetika je jako široka disciplina, koja obuhvaća na primjer termodinamiku, kemiju, biokemiju, biologiju energetike i ekologiju energetike.(Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Energetika
 • Čime se dalje bavi međunarodni energetski forum(INTERENEF) ?
 • Forum promovira  policy koncept odnosno koncept   energetske politike kao  tip  javnih
 • Međunarodni energetski forum (INTEREF )   stavljen  je u okvir politologije .
 • Temeljna ideja politologije energije  je ideja moći  i omoćavanja  aktera u međunarodnoj zajednici upotrebom energetskih resursa kao poluga moći.
 • Međunarodni energetski forum jedini je u RH i šire u Jugoistočnoj Europi koji se sustavno bavi različitim dimenzijama energetske politike na nacionalnoj, EU i globalnoj razini (globalizacija energije).(Izvor: http://www.globalization101.org/types-of-energy/ )
 • Forum želi promovirati značenje i važnost energetske diplomacije.
 • Energetska diplomacija oblik je diplomacije i potpolje međunarodnih odnosa .Usko je povezana s glavnom, vanjskom politikom i cjelokupnom nacionalnom sigurnošću , posebno energetskom sigurnošću . Energetska diplomacija započela je u prvoj polovici dvadesetog stoljeća, a pojavila se kao pojam tijekom druge naftne krize kao sredstvo za opisivanje OPEC -ovih postupaka. Otada se uglavnom fokusira na sekuritizaciju opskrbe energijom , prvenstveno fosilnim gorivima, ali i nuklearnom energijom i sve održivijom energijom , na osnovi zemlje ili blokova.(Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_diplomacy )
 • Promovirati važnost energetske politike za funkcioniranje ekonomije i društva u okviru policy koncepta i  energetske politike kao tipa javnih politika.
 • Pokazati važnost energije i informacija kao sastavnica svakog tehničkog i društvenog sustava u okviru opće teorije sustava i  teorije društvenog sustava u sociologji.
 • Pokazati važnost energetske diplomacije.
 • Pokazati važnost sekuritizacije opskrbe energijom, energetske sigurnosti, u okvirima nacionalne sigurnosti.
 • Pokazati važnost geopolitike energije kao sastavnice energetskih politika vlada i država u okvirima nacionalnih interesa i sustava nacionalnih sigurnosti.
 • Pokazati sukobe/ratove zbog energetskih resursa.
 • Pokazati koncept energetske samo održivosti poglavito u kontekstu globalnog društva rizika tipaCovid-19.
 • Promovirati energetsku politiku u okviru nove društvene paradigme koju zagovara Institut za europske i globalizacijske studije.
 • Pokazati ekonomsku dimenziju energetike i energetske diversifikacije.
 • Promovirati upotrebu različitih vrsta energije (http://www.globalization101.org/types-of-energy/ )
 • Promovirati koncept energetske tranzicije i obnovljivih izvora energije.
 • Predstaviti odnos energija-ekonomija-ekologija i politika
 • Predstavljati komparativne energetske politike.
 • Predstavljati energetske strategije nacionalnih država, EU i globalne energetske strategije.
 • Predstavljati i promovirati digitalizaciju u području energetskog sektora.
 • Predstavljati i promovirati demokraciju energije.
 • Predstavljati i promovirati važnost energije  u sklopu klimatskih promjena.
 • Predstaviti važnost energetskih resursa u sklopu demografskih promjena, ratom nastalih prisilnih migracija.
 • Predstavljati i promovirati pravnu dimenziju

Forum ICT - Društvo

 • Forum je utemeljen  u Osijeku 2017. godine. Utemeljitelji su Anđelko Milardović i Nandino Lončar. Svake godine održava se u Osijeku.
 • Prvi forum ICT-društvo održan je ožujka 2018. u prostorijama  Vikarijata.
 • Drugi forum Roboti dolaze održan je 10.ožujka 2019. u Kappa centru  Ericsson Nikola Tesl. Po karakteru je bio međunarodni, sudionici su bili panelisti iz  Hrvatske, Slovenije i Francuske
 • Treći forum Novi mediji i nova društvena realnost  održan je 3.srpnja 2020. u vrijeme korna diktature, u prostorijama Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.
 • Forum je dio projekta Instituta za europske i globalizacijske studije, prvog digitalnog think-thanka u Republici Hrvatskoj.
 • Forum je zamišljen kao komunikacijsko-dijaloška točka okupljanja  aktera iz  akademske zajednice , IT kompanija i biznisa , politike i medija.
 • Središnja ideja foruma je policy koncept odnosno ITC kao tip javne  politike.
 • U tom smislu  ovaj koncept sastavnica je nove društvene paradigme koju promovira Institut za europske i globalizacijske studije
 • Smisao ovoga koncepta je pokazati kako informacijsko komunikacijske tehnologije utječu na transformaciju društva , te kakva je uloga znanstvene zajednice, kompanija i države u oblikovanju javne politike koja se odnosi na ICT sektor.
 • Temeljni  naziv foruma je Forum ICT-društvo.
 • Iz toga odnosa  svake se godine definira tema koja pokriva  relaciju ITC-društvo bitna za razumijevanje društava u vremenu druge moderne i globalizacije kako dominantnog procesa  na kraju 20. i početka 21. stoljeća.
 • Potaknuti jačanje ICT sektora u Osijeku i RH.
 • Otvoriti dijalog o sociologijskom odnosu informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihovu utjecaju na društvo druge moderne, uključujući promišljanje pozitivnih i negativnih utjecaja ICT-a na društvo u kontekstu tehnološkog determinizma globalnog informacijskog društva 21. stoljeća.
 • Slobodna rasprava, razmjena ideja, zagovor dijaloga i poslovne suradnje među akterima, promocija ICT sektora u funkciji razvoja RH i digitalne ekonomije u doba digitalnog, umreženog, globalnog informacijskog društva 21. stoljeća, s naglaskom na pozitivne i negativne strane ICT-a i njihova utjecaja na društvo (tehnološki determinizam), uključujući cyber rizike (društvo rizika), i suočavanje s rizicima globalnog informacijskoga društva na tragu koncepta refleksivne modernizacije.
 • Forum sa svojim prijedlozima i inicijativama teži biti poticajan pri izradi analiza i strategija lokalnog (Osijek), regionalnog (OBŽ) i nacionalnog razvoja (RH) u kontekstu ICT politika, u funkciji digitalne ekonomije kao nove forme ekonomije u 21. stoljeću.
Scroll to Top