ECMS

EUROPSKI CENTAR ZA MIGRACIJSKE STUDIJE

Digitalni think tank iz područja migracija

Europski centar za migracijske studije (ECMS) znanstvena je think tank jedinica Instituta za europske i globalizacijske studije (www.inegs.com). ECMS utemeljen je 31. prosinca 2023. u Zagrebu.

Utemeljitelj je prof.dr.sc. Anđelko Milardović (https://andelkomilardovic.com/biografija/) koji se preko trideset godina bavi znanstvenim istraživanjem migracija. Vodio je međunarodni znanstveni projekt Globalizacija migracija (https://globe-migrant.com/). Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, katedri za demografiju, predaje teoriju migracija. Autor je više knjiga iz područja sociologije migracija i pokretač ECMS-a.

ECMS je pokrenut u trenutku spoznaje da su za Europu i Hrvatsku demografija i migracije temeljno pitanje funkcioniranja opstanka na dugi rok, koje pitanje zahtijeva znanstveni interdisciplinarni pristup. Migracije su za Europu, dakle, hamletovsko pitanje.

Europa se, glede migracija, 2023. našla na raskrižju.

Utemeljenje Europskog centra za migracijske studije (ECMS) dolazi u vrijeme kada su se Europa i Republika Hrvatska našle na raskrižju. Migracije bi, kao što je nedavno izjavio Josep Borrell, čelnik EU diplomacije, mogle biti „razarajuća sila za Europsku uniju“.

Europa se našla na raskrižju i zbog demografskog deficita. Demografski deficit nastao je promjenama vrijednosti na sociokulturnoj razini. Depopulacija je utjecala na nedostatak radne snage bez koje gospodarstvo ne može funkcionirati. Europa je prisiljena uvoziti radnu snagu.

Europa je suočena s valovima ilegalnih migracija i dvjema migracijskim krizama; iz 2015. (Europska migracijska kriza 2015. https://hr.wikipedia.org/wiki/Europska_migracijska_kriza_2015.) i 2022. nakon ruske agresije na Ukrajinu (Odgovor EU-a na ukrajinsku izbjegličku krizu 2022. (https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/world/20220324STO26151/odgovor-eu-a-na-ukrajinsku-izbjeglicku-krizu).

Prvi veliki val migracija u Europu išao je sredozemnom (i balkanskom) rutom, a drugi iz Ukrajine prema Europi uvjetovan je ruskom agresijom na Ukrajinu. Riječ je o različitim rutama što je vidljivo iz ove infografike (https://www.consilium.europa.eu/hr/infographics/migration-flows-to-europe/).

Opisani procesi uvelike će utjecati na transformaciju sociokulturnog identiteta Europe i Hrvatske, kojima na dugi rok prijeti demografski slom. S druge strane nameće se pitanje integracije stranaca. Na ovom polju Europa nije uspjela. Dokaz su paralelna društva (https://virtuelles-migrationsmuseum.org/en/Glossar/parallel-society/).

Oko migracija otvorene su konflikte linije u svim europskim društvima. S vremenom su iz ovih konfliktnih linija rođene antiimigrantske stranke desno populističke provenijencije (https://www.populismstudies.org/Vocabulary/anti-immigrant-populism/). Desnim populistima u Europi migracije su glavna tema u njihovom političkom djelovanju.

Europska unija nastoji stvoriti zajedničku migracijsku politiku. (EU migration and asylum policy – https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-migration-policy/). Ona je nemoguća jer svaka nacija-država/članica ima neku svoju nacionalnu migracijsku politiku.

U odnosu na kompleksnost migracija potrebno je upravljanje migracijama (https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/about-iom/migof_brochure_a4_en.pdf) dio kojega je i upravljanje nezakonitim migracijama (https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20170627STO78419/suzbijanje-nezakonitih-migracija-bolje-upravljanje-granicama-eu-a).

Hrvatska se, kao članica EU, po prvi put se suočava s većim migracijama, konfliktnim linijama oko migracija, i s nekoliko bitnih problema:

Prvi, Hrvatska nema dugoročnu demografsku i migracijsku politiku jer se te politike planiraju na rok od četiri godine dok traje jedna vlada.

Drugi, aktualna migracijska politika RH je anarhokapitalistička. Logika tržišta i kapitala diktiraju stihijski uvoz jeftine radne snage, koja obara cijenu domaće. Potonja se tjera na iseljavanje.

Treći, pripadnici azijskih kultura teško će se integrirati ukoliko ne svladaju hrvatski jezik i prihvate zakone RH. Ukoliko prihvate, tim bolje. Ukoliko ne prihvate, Hrvatska će se suočiti s paralelnim društvom, s kojim neće tako lako izaći na kraj, kao što ni Njemačka nije uspjela. O tomu ovdašnji „vladari“ ne žele razmišljati. Niti ih je to briga! Daj sada i odmah, sutra što bude jer ionako nećemo biti živi! Tako oni razmišljaju!

Što se Republike Hrvatske tiče, ona je trenutno u procesu zamjene stanovništva. Sve dosadašnje javne politike, od 1991. – 2023., smatraju se promašenim javnim politikama. Posljedice su u masovnom iseljavanju najobrazovanije i najmlađe, reproduktivno sposobne populacije, njih oko 400.000, i masovnom uvozu nekvalificirane radne snage iz azijskih kultura koja će zamijeniti iseljene. U budućnosti možemo imati Hrvatsko-nepalsku stranku kao novog velikog koalicijskog partnera HDZ-a. Bit će to velik doprinos HDZ-a u učvršćivanju Europe kao Euroazije.

Hrvatska bi do 2050. mogla doživjeti demografski slom, a u sljedećih pedeset godina nestanak. Na dugi rok to će biti država u nestajanju. Zbog čega? Zbog pohlepe, egoizma, korupcije i kriminala svojih političkih elita koji će je dokrajčiti. Te su „elite“, ili kako bi Radić rekao „pokvarena gospoda“ ili nova gospoda Glembayevi privatizirale i kolonizirale državu pretvorivši je u svoje privatno vlasništvo i svoju samoposlugu. Hrvatska je zarobljena država u kojoj se simulira demokracija i u kojoj vladaju interesne grupe.

Najveća žrtva zarobljene, privatizirane i kolonizirane države je mlada populacije koja se bori s kradljivcima/lupežima svoga vremena.

Mladi su žrtvovani zbog pohlepe i egoizma vladajuće oligarhije HDZ-SDP, koja se na vlasti održava izbornim inženjeringom. Taj model, uz simulaciju demokracije, (https://www.agm.hr/hr/shop/simulacija-demokracije,798.html) na dugi rok blokira svaku moguću promjenu sustava osiguravajući status quo bešćutnoj i pokvarenoj političkoj oligarhiji.

Jednako tako, korupcijom umirovljeničke populacije javnim novcem, u izborne svrhe, i vlast i umirovljenici blokiraju promjene. Vlast javnim novce korumpira umirovljenike da joj dadnu glas. Umirovljenici zbog dobivenih mrvica daju glas, blokiraju promjene, blokiraju vlastitu djecu i unuke koje žrtvuju za nešto dobivenih mrvica na stolu, kojih deset eura i kašetu ribe na dan izbora ili simulacije demokracije. I tu se krug mogućih promjena zatvara! Svi smo u mišolovci vladajuće oligarhije! Nema nam spasa! Jer smo zatočenici ovakve mišolovke“.

 

Glede mladih u zarobljenoj državi, još poneka misao.

Mladi ne mogu dobiti posao bez partijskih iskaznica. Ne mogu dobiti kredit. Ne mogu iznajmiti stan. Ne mogu kupiti stan zbog napumpanih cijena u nekretninskom biznisu. Nemaju pravo na komad svojeg prostora u svojoj Domovini koji je jedino što je preostalo Republici Hrvatskoj. I taj se prostor rasprodaje, devastira, nestaje kakav je nekad bio. Prodaju se, kao da im je ćaćino?!

Što preostaje mladima? Prvo, da ostanu i da se bore protiv kradljivaca/lupeža svoga vremena i egzistencije. Drugo, da otiđu glavom bez obzira i nikada se ne vrate. I treće, u figurativnom smislu, da kupe „štrik“ i da se objese od muke, tuge i neuzvraćenog odgovora, zašto smo žrtvovani? Zašto su žrtvovani? Koja vlada od 1991. – 2023. može odgovoriti na ovo pitanje?

Sve ove procese, kao i žrtve zarobljene, privatizirane i kolonizirane države RH, kao i demografski slom, nestajanje Republike Hrvatske na dugi rok, vladajuća, bešćutna politička i ekonomska oligarhija (vladari novca), i dobar dio stanovništva, mirno promatra, premda je većina svjesna da je već na djelu realizacija modela Titanic.

Glazba svira, pleše se i pjeva! Plameni jezici „civilizacije spektakla“ (Mario Vargas Llosa),polako guše kreativnost proizvodeći samo zabavu. Samo zabava! Šampanjac se toči, brod tone i prihvaća se kraj kao nešto normalno, kao sudbina – amor fati. S naslova političke psihopatologije bolesno, nadasve bolesno društvo. Dekadencija kao normalno stanje?! Čisti promašaj!

A sada nešto o znanstvenom diskursu na temu istraživanja migracija U odnosu na Europu i Hrvatsku na raskrižju, potrebno je multidisciplinarno praćenje globalnih migracijskih procesa u 21. stoljeću, koji život znače.

Multidimenzionalnost migracija. Epistemologijski okvir.

Anđelko Milardović, listopad A.D. 2023.

 

I.                   Sociologija

Migracija

II. Kulturna /politička antropologija i migracije

 

II.                Politologija migracija

III.             Filozofija/etika migracija

A. Temeljeni pojmovi

A. Identitet i rasprave o njemu u kontekstu migracija

 

A. Migracijska politika

A. Drugi

B. Teorije

 

 

B. Multikulturalizam

B. Upravljanja migracijama i granicama

B. Stranac

C. Metodološki nacionalizam i kozmopolitizam u istraživanju migracija

C. Interkulturalizam

C. Konfliktne linije oko migracija u Europi i rađanje antiimigrantskih stranaka

C. Ksenofobija

D. Tipologija migracija s posebnim osvrtom na klimatske migracije

D. Identitet u ideologiji nove desnice u Europi i migracije

D. Migracije u ideologiji nove desnice i desnog populizma

D. Izbjeglištvo kao etičko–politički problem

E. Modeli migracija

E. Rat kultura zbog migracija

E. EU i izbjegličke krize 2015. i 2023. pod utjecajem rata u Ukrajini

 

E. Bunkerska Europa i kozmopolitska Europa

F. Globalne migracije i globalizacija migracija, migracije u doba pandemije Covid-19. Fokus Europa

F. Globalizacija kulture i migracije

F. Demografija, migracije u Europskoj uniji na raskrižju. Je li moguć demografski slom Europe?

F. Globalna etika i migracije

Vizija ECMS-a je da bude interdisciplinarni centar za migracijske studije u Republici Hrvatskoj koji će se sustavno, na tragu fenomenološke sociologije, baviti različitima aspektima migracija i dimenzijama kao što su sociologijska, kulturno-antropologijska, politologijska i filozofsko-etička. Riječ je o mentalnoj slici ECMS-a ili projekciji budućeg djelovanja, identitetu i institucionalnom dizajnu koji će se temeljiti na znanstvenim zasadama, vrijednostima zapadne civilizacije i liberalne demokracije.

 • Znanstvena interpretacija migracija
 • Edukacija u području migracija
 • Objavljivanje znanstvenih studija/knjiga
 • Objavljivanje različitih policy dokumenata iz područja migracija na razini EU i Hrvatske
 • Objavljivanje strategija iz područja demografije i migracija
 • Sudjelovanje u izradi migracijskih politika
 • Utjecanje na donositelje odluka iz područja migracija
 • Utjecanje na medije radi širenja misije i vizije ECMS-a
 • Znanstvene konferencije
 • Tribine
 • Forumi
 • Javna predavanja
 • Radionice
 • Znanstvene publikacije
 • Djelovanje kroz medije (intervjui, komentari, osvrti na temu migracija)
 • Blogovi
 1. Temeljni pojmovi demografije i migracija
 2. Glossary of Demographic Terms

https://www.prb.org/resources/glossary/

 1. Key Migration Terms

https://www.iom.int/key-migration-terms

https://www.prb.org/resources/glossary /

 

 1. Portali iz demografije i migracija
 2. Demos Migrant Portal (DMP)

www.demosmigrantportal.com

2.Migration Data Portal

https://www.migrationdataportal.org/

 1. Environmental Migration Portal

https://environmentalmigration.iom.int /

 1. Migration Research Hub

https://migrationresearch.com/

5.Globalne migracije

Key facts about recent trends in global migration

https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/12/16/key-facts-about-recent-trends-in-global-migration/

 

 1. Atlasi demografije i migracija
 2. Atlas of Demography

https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-demography

 1. Atlas of Migration

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/atlas-migration_en

 • What is the EU Pact on Migration and Asylum? | International Rescue Committee (IRC)

https://www.rescue.org/eu/article/what-eu-pact-migration-and-asylum

 • New Pact on Migration and Asylum – European Commission

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/new-pact-migration-and-asylum_en

 • Background documents – European Commission

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/new-pact-migration-and-asylum/background-documents_en

 • EU migration and asylum policy – Consilium

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-migration-policy/

 • Migration and Asylum Package: New Pact on Migration and Asylum documents adopted on 23 September 2020 – European Commission

https://commission.europa.eu/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_en

 • Migration data sources

https://www.migrationdataportal.org/themes/migration-data-sources

 • Top 10 Migration Issues of 2023 | migrationpolicy.org

https://www.migrationpolicy.org/programs/migration-information-source/top-10-migration-issues-2023

 • United Nations Documents Related to Migration | IOM

https://www.iom.int/united-nations-documents-related-migration

 • Basic Documents on International Migration Law – Third Revised Edition | Brill

https://brill.com/edcollbook/title/9814

Čengić i ostali: Uključivo useljeničko društvo

https://inegs.com/wp-content/uploads/2024/03/Cengic_i-ostali.-29.-2.-2024.-RH_Ukljucivo-useljenicko-drustvo.docx

 

Mark J. Miller, Stephen Castles. The Age of Migration, 1993.

Anđelko Milardović. Stranac i društvo: fenomenologija stranca i ksenofobije, Pan Liber, 2013.

Stranci pred vratima Europe/urednik Anđelko Milardović. Zagreb, Pan Liber, Institut za europske i globalizacijske studije, 2014.

Anđelko Milardović/Marita Brčić Kuljiš (Ur.)

Globalizacija migracija, antiimigrantske stranke i ksenofobija: Refleksije na europska društva i države 21.stoljeća, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb/Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, prosinac 2021.

Anđelko Milardović. Pandemija Covid-19 i rat Rusije protiv Ukrajine: Pandemije, ratovi, demografski lomovi, prisilne migracije kroz povijest civilizacija – Globalno društvo rizika: Institut za europske i globalizacijske studije, Zagreb ,2023.

https://inegs.com/pandemija-covid-19-i-rat-rusije-protiv-ukrajine/

Poradi konstrukcije znanstvenog tima, ECMS poziva eksperte iz područja demografije i migracija da nam se pridruže u svojstvu vanjskih suradnika.

Upite i prijave možete poslati na: anmilard@gmail.com ili nazvati na: 00385 98 830 122.

Kontakt osoba:

Prof.dr.sc. Anđelko Milardović, utemeljitelj ECMS-a

 • Vlastita sredstva
 • Donacije/grantovi
 • Sponzorstva
 • Natječaji za javni novac
 • Molimo donatore da donacijama pomognu rad ECMS-a.

  Donacije se mogu uplatiti na ovaj račun: HR96 2340 0091 1108 72959

  Svi donatori bit će prikazani na listi donatora.

  Hvala!

1.Slobodna Dalmacija
https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/dr-andelko-milardovic-hitno-nam-treba-migracijska-politika-trenutno-je-u-svijetu-280-milijuna-migranata-u-pokretu-1356239

2. Scribid
https://www.scribd.com/document/700381057/ECMS

3. Direktno
https://direktno.hr/direkt/pred-demografskim-slomom-i-migracijski-ranjeni-stvorit-cemo-ono-
sto-vec-imamo-na-zapadu-336332/

4.Teleskop
https://teleskop.hr/hrvatska/ugledni-profesor-mi-smo-u-taoci-oligarhije-na-vlasti-drzava-je-
kolonizirana-i-okupirana-i-iz-nje-bjeze-svi-koji-mogu/

5.Dnevno
https://www.dnevno.hr/vijesti/nas-ugledni-profesor-progovorio-o-gorucem-problemu-ako-se-
ovako-nastavi-prijeti-nam-slom-2318559/

6.Priznajem.HR
https://priznajem.hr/novosti/poznati-znanstvenik-otvorio-centar-za-migracijske-studije-kad-vec-
plenkovic-ne-ce-netko-mora/219420/

7.T portal
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/utemeljen-europski-centar-za-migracijske-studije-20240129

8.Hrt
https://vijesti.hrt.hr/hrvatska/utemeljen-europski-centar-za-migracijske-studije-ecms–11325206

9.N1
https://n1info.hr/svijet/utemeljen-europski-centar-za-migracijske-studije-hoce-li-to-biti-kljucno-
pitanje-izborne-2024/

10.Glas Slavonije
https://www.glas-slavonije.hr/541719/1/Utemeljen-Europski-centar-za-migracijske-studije

11.E- Zadar

https://ezadar.net.hr/dogadaji/4425377/andjelko-milardovic-utemeljio-europski-centar-za-
migracijske-studije/

12. Radio – Televizija Herceg Bosna
https://rtv-hb.com/svijet/utemeljen-europski-centar-za-migracijske-studije-ecms

13.Hrvatski glasnik
https://hrvatski-glasnik.com/izdvojeno/glazba-svira-jede-se-kavijar-pije-se-sampanjac-svi-
znaju-da-je-kraj-i-jednostavno-amor-fati/2024/01/22/87387/

14. https://www.svijet.hr/hrvatski/novost_5/utemeljen-europski-centar-za-migracijske-studije_231853/

15. https://www.nacional.hr/hrvate-su-prisilili-na-iseljavanje-da-bi-se-uvozila-jeftina-strana-radna-snaga-to-je-promasena-politika-vec-30-godina/

16. https://www.vecernji.hr/vijesti/strani-se-radnici-uvoze-kao-trupci-u-to-smo-more-skocili-prije-no-sto-smo-naucili-plivati-1753581

 
Scroll to Top