INSTITUT ZA EUROPSKE I GLOBALIZACIJSKE STUDIJE

Znanstveno stručni tim i trust mozgova
books-462579_1280

O Institutu

IEGS je znanstveno-stručni tim, trust mozgova, utemeljen na idejama društveno-humanističkih znanosti, a usmjeren prema interdisciplinarnom i transdicisiplinarnom pristupu istraživanja, promatranja i objašnjavanja pojava u modernom društvu.
Polazi od semiotike prostora. Ishodišna točka je Republika Hrvatska kao prostor življenja građana i državljana gdje se društveni politički okvir doživljava kao zadani geopolitički prostor u interakciji s EU i svijetom. Definirani ciljevi i djelatnosti odnosno sadržaji djelovanja Instituta na tragu su socijalne i političke filozofije te ekonomskih i komunikacijskih modela, a u funkciji su semiotike prostora. Cilj promišljanja Instituta je nova društvena paradigme. U sklopu tog cilja stručnjaci će se baviti širokim spektrom tema, od IT, izazova umjetne inteligencije, robotike, energetske politike, poljoprivredne politike, održivog razvoja, sigurnosti, kružne ekonomije i svih aspekata globalizacije, artikulirajući i potvrđujući interdisciplinarnost i transdiciplinarnost pristupa. Djelatnosti IEGS-a tvore znanstvena istraživanja, edukacije, forumi, javne tribine, stručni skupovi, stvaranje i razrada političkih platformi te predlaganja modela upravljanja prirodnim i društvenim resursima.

Djelatnosti IEGS-a

Istraživanja

Skupovi i tribine

Edukacija

Publikacije

Povijest IEGS-a

2014.

Utemeljenje

Institut za europske i globalizacijske studije utemeljen je 2013. godine kao udruga civilnog društva. Kasnije je pretvoren u jednostavno trgovačko društvo.

2014.

2017.

Prvi INTERENEF

Pokrenut Međunarodni energetski forum

2017.

2018.

Prvi forum ICT društvo

Pokrenut Forum ICT društvo

2018.

2020.

Restrukturiranje Instituta

U rujnu 2020. pokrenuta je transformacija Instituta za europske i globalizacijske studije (IEGS) s novim identitetom, proširenim djelovanjem, organizacijskim timom, koji se bavi svim aktivnostima, izazovima i temama modernog društva. Institut prati duh Vremena (Zeitgeist) koristeći najznačajnija znanja društveno humanističkih znanosti kako bi interdisciplinarnim i transdiciplinarnim pristupom analizirao aktere i globalne procese 21.stoljeća u kontekstu globalnog društva, njegovih izazova, pojava kao i rizika s kojima se suočava, a sve kao sastavnice teorije refleksivne modernizacije s ciljem razvijanja i predlaganja novih politika
2020.

Misija i vizija Instituta

Oblikovanje nove društvene paradigme u slučaju Republike Hrvatske pokušaj je uspostavljanja strukture dugog trajanja (long durre) u odnosu na Europu i svijet, čiji je nerazdvojiv dio u vidu globalne socijalne interakcije i globalizacije kao procesa koji utječe na društvo u kojem živimo.

Predlaganjem javnih politika iz područja IT-a, umjetne inteligencije, robotike, energetike, poljoprivrede, održivog razvoja, sigurnosti, kružne ekonomije, društvenih i ekonomskih vidova globalizacije, predlagat će se sadržaji nove društvene paradigme za Republiku Hrvatsku, a usvojeni sadržaji će se unaprijeđivati dodatnim znanstvenim istraživanjima i diseminirati kroz edukacijske programe i javne rasprave.

IEGS kao interdisciplinarni i transdiciplinarni trust mozgova, povezuje stručnjake iz teorijske i praktične sfere sa ciljem zajedničkog promišljanje nove društvene paradigme determinirane globalizacijom i  EU, kao makro regionalne unije, a posebno kroz prizmu Republike Hrvatske kao njezine sastavnice.

Naglasak je na oblikovanju nove društvene paradigme Republike  Hrvatske u 21.stoljeću  u  okvirima globalnog društva rizika, te sociološkim, političkim i ekonomskim izazovima koji se pred takvim društvom nalaze. Poseban naglasak je na izazovima kako u ovom geopolitičkom prostoru živjeti, preživjeti, funkcionirati i opstati na dugi rok.

Nova društvena paradigma se temelji na ideji javnih politika (policy konceptu). Policy koncept  pretpostavlja oblikovanje javnih politika.

Prijedlozi novih javnih politika prvenstveno će proizlaziti iz zaključaka koje će donositi stručnjaci okupljeni na znanstveno-stručnim forumima:

  1. Mediteranski poljoprivredni forum
  2. Forum ICT i društvo
  3. Međunarodni energetski forum
  4. Geopolitički forum

No, nove javne politike predlagat će se i za područja umjetne inteligencije, robotike, svih vidova održive energetike i gospodarskog razvoja, sigurnosti, kružne ekonomije te svih društvenih i ekonomskih vidova globalizacije.  

IEGS

Ciljevi Instituta

Javne politike

Promišljanje javnih politika RH u okvirima temeljnog koncepta IEGS

Interakcija

Fokus na prostor RH u interakciji s EU i svijetom

Znanost

Razvijanje i oblikovanje javnih politika na temelju znanstvenih istraživanja, znanstvenih skupova, okruglih stolova, tribina te definiranih foruma.

Zagreb - Split - Osijek

Forumi IEGS-a

Forumi kao mjesta rasprave i promicanja znanosti, javnih politika i interakcije različitih aktera

INTERENEF

Međunarodni energetski forum koji se svake godine održava u Splitu

Forum ICT društvo

Forum na temu ICT-ja i utjecaja tehnologije na društvo

AGROMED

Mediteranski poljoprivredni forum temelji se na dosadašnjim spoznajama i rezultatima radne skupine za Mediteran IEGS-a

GPF

Geopolitički forum utemeljen je u Zagrebu 2020. godine sa ciljem da analizira i konceptualizira rezultate Mediteranskog poljoprivrednog foruma, Foruma ICT-društvo te Međunarodnog energetskog foruma

Scroll to Top