HRT 3 Zdravstvena kriza uzrokovana pandemijom Covid-19 i migracije

Zdravstvena kriza uzrokovana pandemijom korona virusa snažno i značajno utječe na svjetsku migrantsku krizu. Migracije i problemi migranata u zadnje vrijeme su drugom su planu, jer je većina država u svijetu poduzela zdravstvene i sigurnosne mjere zatvaranja državnih granica kojima žele spriječiti širenje virusa. Provođenje restriktivnih mjera kretanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, ograničenja prekograničnog kretanja i putovanja, uvođenje mjera i različitih oblika “lockdowna” , naglo su zaustavili ne samo međunarodne, već i migracije unutar granica nacionalnih država.

VIŠE

Scroll to Top
Scroll to Top